วัดสวรรค์นิมิตบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ พื้นที่ของวัดได้มีการจับจองโดยชาวบ้านที่อพยพ มาจากบ้านไผ่ล้อม ตำบลโนนหอมและบ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อปี ๒๔๘๐   โดยการนำของนายอินทร์ เมามีจันทร์ และนายทอ คำตะลบ โดยมีพระครูกิตติ ธรรมนิวิฐ  เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้มีการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์เก้ายอด เป็นเจดีย์รูป ๘ เหลี่ยม ลักษณะเหมือนระฆังคว่ำ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน มีความสูง ๒๑ เมตร มียอด ๙ ยอด ภายในบรรจุผงอัฐพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธนิมิตอุดมชัย พระพุทธรูปองค์พระประธานในพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มากมาย    เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนผู้ศรัทธาทั้งหลาย    โดยการนำของพระสุนทรธรรมากร ( หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ) วัดธาตุมหาชัย ร่วมกับคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร พระครูประพัฒน์สาครกิจ  วัดหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร และพี่น้องชาวบ้านวังปลาเซือม  หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเจดีย์เก้ายอด สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐  ทำพิธีสมโภชน์ เมื่อวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๔๐ โดยมี นายเสนาะ  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้ถือเอา วันขึ้น ๑๓ - ๑๕ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี เป็นวันจัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอด  จนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านวังปลาเซือม หมู่ ๕ ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ยึดถือและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน จึงได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญนมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอดขึ้น ในระหว่างวันขึ้น  ๑๓ - ๑๕  ค่ำ เดือน  ๕  ของทุกปี    และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนให้งานบุญนมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอด ของหมู่บ้านวังปลาเซือม เป็นที่รู้จักแก่บุคคลในพื้นที่ใกล้และไกลให้ถือเป็นงานระดับตำบลและอำเภอ แต่ใความจำกัดด้วยงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดงานดังกล่าว ฯ คณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้มีมติในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   และประชาชนชาวตำบลบ้านโพน และอำเภอโพนนาแก้ว ทั้ง ๔ ตำบล ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอด ตามห้วงเวลาที่กำหนด

จำนวนผู้เข้าชม

1631073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
630
1843
65074
1544536
102215
81525
1631073

Your IP: 108.162.226.160
2024-07-19 04:28