เทศบาลตำบลบ้านโพน นำโดยท่านนายกสมหวัง  ใยวังหน้า 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทอดกฐิน ประจำปี 2564

ณ วัดธรรมาบูรพาราม บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ต.บ้านโพน 

อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่น

อันดีงาม ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

สืบมา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยปฏิบัติตามาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการประเมิน ตามมาตรการ  thai  stop covid plus  

 

เทศบาลตำบลบ้านโพนได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสาน่ประเพณีท้องถิ่น "กิจกรรมประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยการจัดงานประสานกับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกภาคส่วน มีกิจกรรมการประกวด กระทงประเภทสวยงาม(เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) การประกวดฟ้อนรำพื้นบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม

509110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
447
768
5630
496836
37161
34999
509110

Your IP: 162.158.162.39
2022-09-29 15:10